Author Archives: nachumblass

תגובות ותגובות שכנגד בנושא ההפרטה

דיון על הפרטת מערכת החינוך   ב-3.7.2012    פורסם בעתון דה מרקר המאמר הבא:   מערכת החינוך   איך קרה שצצו בישראל מאות בתי ספר פרטיים מיוחדים הגובים שכר לימוד גבוה ומעמידים את ההורים בפני הדילמה – חינוך איכותי בעלות גבוהה … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

הכצעקתה

הכצעקתה הכותרת הראשית של עיתון הארץ מיום  22.6.2012 זועקת  “משבר הלימודים הריאליים ירידה דרמטית במספר הנבחנים ב-5 יחידות בגרות במתמטיקה”. בגוף המאמר נאמר ” שיעור תלמידי י”ב הניגשים לבגרות במתמטיקה ברמה מוגברת של 5 יחידות לימודים (יח”ל), ירד מ-14.1% ל-10.7% … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

על הקשר בין חינוך לאי שוויון

האם מערכת החינוך היא פתרון לאי השוויון בחברה, או צמצום אי השוויון בחברה הוא הפתרון למערכת החינוך? לאחרונה התפרסמו הנתונים של OECD  על אי השוויון בישראל. התבררה עובדה שאינה חדשה לכל מי שמעורה במגמות המתרחשות בחברה בישראל שקצב התגברות הפערים  … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

האם יהיו לנו עוד חתני נובל

האם יהיו לנו בעתיד יותר חתני פרס נובל  ׁׁ(מועד ב’)?  ושוב הייתה לעם ישראל סיבה טובה לגאווה. עוד חוקר ישראלי זכה בפרס נובל וגם הפעם לכימיה. ובדיוק כפי שהיה הדבר לאחר זכייתה של פרופ’ עדה יונת באותו הפרס מלאה התקשורת … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

על חינוך, מחאה חברתית והמלצות וועדת טרכטנברג.

על חינוך, מחאה חברתית והמלצות וועדת טרכטנברג. יש מי שכבר מספיד את המחאה החברתית. אולם נראה שההודעה בדבר מות המחאה החברתית עדיין מוקדמת. גם אם הממשלה עוד לא אישרה את דו”ח טרכטנברג, וטרם  שהכנסת החלה לנגוס בו, המחאה החברתית השיגה … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

שלום רב מצורף בזה מאמר קצר שהופיע ב-30.5 בגלובס בגרסא קצת יותר מצומצמת. טור אורח / נחום בלס  האותיות הקטנות של הרפורמה  רפורמת “עוז לתמורה”, שאושרה אתמול, היא חשובה מאוד: היא משנה את המבנה של משרת המורה, ויש לה פוטנציאל … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ושוב חוזר הניגון: בכתבה של אור קשתי בהארץ מיום 16.3.2011 תחת הכותרת אגודת מורי הכימיה: מספר התלמידים פוחת, יש סכנה שהמקצוע ייעלם נאמרים הדברים הבאים: “מספר התלמידים הבוחרים ללמוד כימיה פוחת והולך, ויש סכנה שלימוד המקצוע ייעלם בקרוב…..כך מזהירים חברי … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

מאמר שפורסם בדה- מרקר

האם מערכת החינוך קורסת?[1] לאחרונה אופנתי מאד להספיד את מערכת החינוך. המקוננים מעלים טענות רבות, חלקן נכונות יותר וחלקן פחות. טענה אחת, אותה השמיע פרופסור לכימיה מהטכניון היא, ש”רוב התלמידים בישראל כמעט שאינו לומד מדעים”. ובכן, תכנית הלימודים בחינוך העל-יסודי … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

תמצית מנהלים לחוברת על הישגי מערכת החינוך

סיכום מנהלים מערכת החינוך, בדומה למערכות חברתיות אחרות בישראל, נמצאת במשבר. הערכה זאת משותפת לגורמים רבים בחברה הישראלית. אולם בניגוד לדעה המקובלת, הירידה בהישגים הלימודיים של התלמידים איננה מן הביטויים העיקריים  של המשבר. המשבר מתבטא בתהליך רצוף של התפוררות לתת … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment