Monthly Archives: October 2011

האם יהיו לנו עוד חתני נובל

האם יהיו לנו בעתיד יותר חתני פרס נובל  ׁׁ(מועד ב’)?  ושוב הייתה לעם ישראל סיבה טובה לגאווה. עוד חוקר ישראלי זכה בפרס נובל וגם הפעם לכימיה. ובדיוק כפי שהיה הדבר לאחר זכייתה של פרופ’ עדה יונת באותו הפרס מלאה התקשורת … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

על חינוך, מחאה חברתית והמלצות וועדת טרכטנברג.

על חינוך, מחאה חברתית והמלצות וועדת טרכטנברג. יש מי שכבר מספיד את המחאה החברתית. אולם נראה שההודעה בדבר מות המחאה החברתית עדיין מוקדמת. גם אם הממשלה עוד לא אישרה את דו”ח טרכטנברג, וטרם  שהכנסת החלה לנגוס בו, המחאה החברתית השיגה … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment